Aktualności

W parafii powstaje nowa róża różańcowa.

Z inicjatywy Pani Kazimiery Krzemińskiej z Wilkowic w naszej wspólnocie parafialnej powstaje już 7 róża różańcowa, której patronem będzie św. Michał Archanioł.

“Odmawiajcie codziennie różaniec aby wyprosić pokój dla świata”

Słowa Matki Bożej wypowiedziane w Fatimie 13 maja 1917 r.

Żywy Różaniec składa się z Żywych Róż. Każda Róża ma 20 osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży cały różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.

Obowiązki członków Żywego Różańca:

– zasadniczym obowiązkiem jest odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca,

– udział w comiesięcznej zmianie tajemnic różańcowych,

– częste przystępowanie do sakramentów świętych i udział w procesjach maryjnych,

– rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską,

– odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła,

– udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modlitwach za spokój jego duszy.

Święta Penitencjaria, na mocy specjalnego i wyraźnego indultu Stolicy Apostolskiej z dnia 26 października 1967 roku, udzieliła członkom Żywego Różańca odpustu zupełnego 8 razy w roku, a mianowicie w dniach:

 1. przyjęcia do Żywego Różańca,
 2. Narodzenia Pana Jezusa
 3. Zmartwychwstania Pańskiego
 4. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie
 5. Wniebowzięcia Matki Bożej
 6. Królowej Różańca świętego
 7. Niepokalanego Poczęcia Maryi
 8. Ofiarowania Pańskiego.

Odpusty te można uzyskać pod zwykłymi warunkami, którymi są: spowiedź i Komunia święta, modlitwa w intencjach Ojca Świętego, przynajmniej prywatne odnowienie postanowienia wiernego zachowywania Statutu Stowarzyszenia Żywego Różańca.

W naszej Parafii istnieje 6 Róż Żywego Różańca:

 1. Róża św. Józefa
 2. Róża św. Łucji
 3. Róża św. Ojca Pio
 4. Róża św. Faustyny
 5. Róża św. Franciszka z Asyżu
 6. Róża św. Antoniego.

Zachęcamy wszystkich o włączenie się w te modlitewne dzieło


Wizyta

Małżeństwo aktorów Olga Borys i Wojciech Majchrzak odwiedzili Dolnośląską Perłę Manieryzmu – kościół św. Trójcy. Goście byli pod wielkim wrażeniem naszego pięknego zabytku.


Amerykańska pomoc płynie na Ukrainę przez parafię w Żórawinie

Nasi parafianie Michał Adamski i Krzysztof Góral już ponad 3 lata uczą się w katolickiej szkole w USA. W obliczu wojny na Ukrainie Michał podjął inicjatywę zorganizowania wśród uczniów swojej amerykańskiej szkoły pomocy humanitarnej. Projekt ten realizowaliśmy za pośrednictwem parafialnego zespołu CARITAS w Żórawinie.

Warto przypomnieć, że z Żórawiny we współpracy z CARITAS Archidiecezji Wrocławskiej wysłaliśmy już 8 transportów z darami do Ukrainy, która za pośrednictwem Archidiecezji Lwowskiej trafiły do naszych Rodaków na Kresach i wielu osób doświadczających skutków wojny. Ostatnio przekazaliśmy w darze dla szpitala w Ivano – Frankowsku (Stanislawów) karetkę pogotowia.
Dziękujemy wszystkim wspierającym nasz zespół CARITAS


Żórawina dla Ukrainy

Aktualne informacje dostępne na stronie: Żórawina dla Ukrainy

Aktualne informacje dostępne na stronie: Żórawina dla UkrainyKomisja Narodowego Instytutu Dziedzictwa w kościele św. Trójcy

To była (23.06.br.) jedna z ważniejszych wizyt w „Dolnośląskiej Perle Manieryzmu” w Żórawinie. Komisja Narodowego Instytutu Dziedzictwa z Warszawy odbyła w kościele św. Trójcy wizytę studyjną.

Komisja pod kierownictwem prof. Moniki Bogdanowskiej – wiceszefowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa przygotowuje bezpośrednio dokumentację i wnioski dla prezydenta RP w sprawie uznania naszego zabytku za „Pomnik Historii” i zaliczenia go do najcenniejszych zabytków w kraju.
Gości w Żórawinie podejmowali oprócz Księdza Proboszcza Cezarego Chwilczyńskiego samorządowcy: przewodniczący Rady Gminy Żórawina Piotr Żelazo oraz gospodarz naszej „małej Ojczyzny” powiatu wrocławskiego wicestarosta Andrzej Szawan.

Na spotkanie przybył też dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu prof. Piotr Oszczanowski oraz dr Grzegorz Grajewski – szef dolnośląskiego oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa.


Materiał z głównego wydania WIADOMOŚCI o pomocy m.in. Lokalnego Komitetu Pomocy „Żórawina dla Ukrainy”

https://wiadomosci.tvp.pl/60583362/pomoc-dla-ofiar-rosyjskiego-ludobojstwa

Ofiary składane na tacę w najbliższą niedzielę (19 czerwca) przeznaczone będą na spłatę ostatniej raty (18 tysięcy złotych) za nowe, dębowe ławki, które już znajdują się w naszej świątyni. Ofiary można składać także poprzez konto parafii zaznaczając w tytule przelewu „ofiara na cele kultu religijnego”, zyskując tym samym możliwość odpisu podatkowego.

Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom❗️


Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

W uroczystość Trójcy Przenajświętszej przeżywaliśmy radość odpustu w „Dolnośląskiej Perle Manieryzmu” – kościele św. Trójcy. Naszej modlitwie przewodniczył ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. W swoim rozważaniu kaznodzieja skupił się na komunii czyli relacji miłości w Trójcy Świętej.


Maj z Muzyką Dawną

Zapraszamy na wielkie międzynarodowe wydarzenie muzyczne w Żórawinie.

29 maja 2022 r. godz. 12:00 kościół św. Józefa.

Pieśni sakralne wykona NARODOWY CHÓR ADŻARII (GRUZJA)


ks. dr Maciej Małyga biskupem pomocnicznym Archidiecezji Wrocławskiej

Ojciec Święty Franciszek 10 marca mianował ks. dr Macieja Małygę – dotychczasowego wikariusza biskupiego ds. stałej formacji kapłanów biskupem pomocnicznym Archidiecezji Wrocławskiej. Biskupowi nominatowi Maciejowi składamy serdeczne gratulacje, życząc zarazem błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej w posłudze apostolskiej, zapewniając o modlitwie naszej wspólnoty parafialnej

Biskup Maciej będzie drugim najmłodszym biskupem Kościoła Rzymskokatolickiego na świecie. Ma 42 lata.

Fot. kl. Piotr Zaryczański


DZIĘKUJEMY WŁADZOM SAMORZĄDOWYM

Decyzją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i Zarządu Województwa Dolnośląskiego otrzymaliśmy dotację na dalsze prace renowacyjne przy „Dolnośląskiej Perle Manieryzmu” w wysokości 200 tys. zł.

Co roku z budżetu województwa dolnośląskiego udzielane są dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków, położonych na obszarze województwa dolnośląskiego, posiadających istotne znaczenie historyczne, artystyczne, kulturowe, naukowe i będących w złym stanie technicznym. Dotacje mogą być udzielane w związku z realizacją prac w zakresie określonym w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.