Dla Ukrainy


Transport darów wyruszył z Żórawiny

Do powstających dwóch ośrodków na terenie archidiecezji lwowskiej na Ukrainie wyruszył dziś transport darów z archidiecezji wrocławskiej. Tym razem przesyłane są meble, które będą wyposażeniem pokoi dla kobiet z dziećmi, które w wyniku działań wojennych strąciły swoich mężów. Jeden z tych domów to dawny klasztor franciszkański w Rawie Ruskiej, który abp Mieczysław Mokrzycki metropolita lwowski zaadoptował dla potrzeb kobiet i rodzin pokrzywdzonych przez działania wojenne. Drugi ośrodek znajduje się pod Żółkwią i jest prowadzonym przez parafię katedralną we Lwowie.

Projekt pierwszego transportu mebli realizowany był przez CARITAS parafialny w Żórawinie we współpracy z CARITAS Archidiecezji Wrocławskiej. W najbliższym czasie wyruszą kolejne transporty. Te instytucje charytatywne mogą działać wdzięki ludziom dobrej woli, którzy angażują się w działania pomocy humanitarnej. W tym przypadku nieocenioną pomoc w przygotowaniu transportu wniosła p. min. Beata Kempa poseł do PE oraz Lasy Państwowe, które od początku wojny na Ukrainie czynnie angażują się w wiele działań charytatywnych.

„Chciałbym podziękować wszystkim, którzy sponsorowali te meble. Dziękuję wszystkim członkom Caritas za przypominanie, że ta pomoc jest potrzebna. Po entuzjazmie z początku wojny, gdzie pomoc była bardzo ogromna, chcemy przypominać, że ta pomoc jest nadal potrzebna i myśleć o tym, aby tych, którzy potrzebują pomocy wspomóc. Ta akcja jest nowym impulsem do dalszej pomocy” – mówił Metropolita Wrocławski.

W zakup mebli zaangażowała się europoseł Beata Kempa. – „Gdy byliśmy z ks. Cezary za wschodnią granicą, zauważyliśmy, że jest wiele osób, które przesiedlają się wewnątrz Ukrainy. Doświadczyliśmy tego, że potrzebna jest pomoc tam na miejscu. Są to zazwyczaj ludzie starsi, dziadkowie, babcie z wnukami. Pochodzą z miejsc, gdzie ich domy zostały zniszczone – mówi Beata Kempa i dodaje: – Wtedy też pojawiła się inicjatywa, aby stworzyć ośrodki, w którym pomoc będzie udzielana takim osobom, aby poczuli się bezpiecznie. To, że Archidiecezja Lwowska chce to realizować, to dla nas motywacja do pomocy. Dziękuję za to wszystkim zaangażowanym w tę pomoc.”

Tadeusz Łozowski, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu przed odjazdem transportu z Wrocławia powiedział : „Lasy Państwowe bardzo mocno włączyły się w finansowanie sprzętów, które będą wysłane na Ukrainę. Od pierwszych chwil wojny włączyliśmy się w pomoc dla Ukrainy. Udostępniliśmy nasze lokale udzielają pomocy łącznia dla 700 osób. Użyczyliśmy także nasze samochody dla Ukraińców do przemieszczania się. To także przekazanie sprzętu czy plecaków z wyposażeniem dla żołnierzy Ukraińskich i wiele innych inicjatyw, które są konkretną pomocą – wymienił Tadeusz Łozowski.

Meble wyprodukowała firma BODZIO, która również czynnie włączyła się w ten projekt charytatywny.


Amerykańska pomoc płynie na Ukrainę przez parafię w Żórawinie

Nasi parafianie Michał Adamski i Krzysztof Góral już ponad 3 lata uczą się w katolickiej szkole w USA. W obliczu wojny na Ukrainie Michał podjął inicjatywę zorganizowania wśród uczniów swojej amerykańskiej szkoły pomocy humanitarnej. Projekt ten realizowaliśmy za pośrednictwem parafialnego zespołu CARITAS w Żórawinie.

Warto przypomnieć, że z Żórawiny we współpracy z CARITAS Archidiecezji Wrocławskiej wysłaliśmy już 8 transportów z darami do Ukrainy, która za pośrednictwem Archidiecezji Lwowskiej trafiły do naszych Rodaków na Kresach i wielu osób doświadczających skutków wojny. Ostatnio przekazaliśmy w darze dla szpitala w Ivano – Frankowsku (Stanislawów) karetkę pogotowia.
Dziękujemy wszystkim wspierającym nasz zespół CARITASMateriał z głównego wydania WIADOMOŚCI o pomocy m.in. Lokalnego Komitetu Pomocy „Żórawina dla Ukrainy”

https://wiadomosci.tvp.pl/60583362/pomoc-dla-ofiar-rosyjskiego-ludobojstwa

Żórawina nadal pomaga. Dziękujemy firmom i samorządowcom.

W mijającym tygodniu przekazaliśmy kolejne dary dla Ukrainy. Pierwszy samochód z darami, który wyruszył w czwartek, przygotowaliśmy wraz z Fundacją „MyPolacy” z Karwian. Były to dary, które przez członków Fundacji przekazane już zostały bezpośrednio do Ivano Frankowska (Stanisławów).

W piątek mogliśmy przekazać też dary do transportu przygotowanego przez CARITAS Archidiecezji Wrocławskiej, który jest w drodze do Lwowa.

Odpowiadając na prośbę dyrektora CARITAS Archidiecezji Wrocławskiej ks. Dariusza Amrogowicza oraz rzecznika tej instytucji Pawła Trawki zorganizowaliśmy poprzez zaprzyjaźnione osoby i firmy 2 samochody ciężarowe (TIR-y), które oddane zostały do dyspozycji CARITAS do transportu darów.

Dziękujemy szczególnie wicestaroście Powiatu Wrocławskiego Andrzejowi Szawanowi oraz burmistrzowi Siechnic Milaowi Ušákowi za natychmiastową reakcję i pomoc w opłaceniu kosztów paliwa samochodów ciężarowych.

Szczególne też podziękowanie za wszelką pomoc, życzliwość dla wszystkich, którzy brali udział w organizacji transportu: dr Ewa Durawa, Agnieszka Gruszecka, Katarzyna Zięba (LGI Polska Sp. z o.o) z Bielan Wrocławskich oraz firma DEDAL Sp. z o.o sp. k. z Dzierżoniowa. Poprzez wzajemne kontakty i wielką życzliwość za każdym razem tworzy się łańcuch ludzi wielkiego serca naszej „małej Ojczyzny”, którzy współtworzą to wielkie działo pomocy dla uchodźców wojennych.

Dziękujemy serdecznie wszystkim darczyńcom i osobom dobrej woli śpieszącym z pomocą dla Ukrainy, którzy przekazali dary. Kolejna zbiórka w środę od 18:00 do 20:00 w domu parafialnym.

POMAGAMY W JEDNOŚCI:

Lokalny Komitet Pomocy „ Żórawina dla Ukrainy”


Żórawina dla Ukrainy

Kolejne spotkanie Lokalnego Komitetu Pomocy „Żórawina dla Ukrainy” odbyło w sobotę 5 marca br.

 1. Spotkanie Lokalnego Komitetu Pomocy „Żórawina dla Ukrainy” poprzedziło spotkanie Księży Proboszczów parafii z naszej „małej Ojczyzny” działających razem na rzecz uchodźców z udziałem: proboszcza parafii św. Jadwigi w Węgrach ks. Adama Andrejczuka, proboszcza parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Jaksonowie ks. Bogdana Michalskiego, proboszcza parafii św. Józefa w Żórawinie ks. Cezarego Chwilczyńskiego.
 2. Podczas spotkania Lokalnego Komitetu Pomocy „Żórawina dla Ukrainy” omówiono bieżącą pomoc dla ogarniętej wojną Ukrainy jaka płynie z naszej „małej Ojczyzny” i przygotowanie kolejnego transportu darów. Ustalono, że w każdą środę od godz. 18:00 do 20:00 w domu parafialnym w Żórawinie będą przez wolontariuszy przyjmowane dary do kolejnych transportów humanitarnych.
 3. Członkowie Lokalnego Komitetu Pomocy „Żórawina dla Ukrainy” apelują, aby udzielać pomocy sąsiedzkiej dla rodzin, które przyjęły uchodźców wojennych pod swój dach ponosząc wysiłek ich utrzymania. Apelujemy, aby wokół każdej z tych rodzin powstał krąg ludzi dobrej woli, którzy w różnej formie będą mogli im pomagać.
 4. Członkowie Lokalnego Komitetu Pomocy „Żórawina dla Ukrainy” zastanawiali się nad przyszłościową organizacją różnych form zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci uchodźców m.in. poprzez aktywność sportową np. we współpracy z „Klubem Sportowym Żórawina”
 5. Radca prawny Piotr Kuriata, wiceprezes KS Żórawina oraz wicestarosta Powiatu Wrocławskiego Andrzej Szawan deklarują pomoc w procesach urzędowych, które muszą spełnić uchodźcy po przybyciu do Polski. Więcej informacji w języku ukraińskim: https://www.pwc.pl/hotline-ua
 6. Członkowie Lokalnego Komitetu Pomocy „Żórawina dla Ukrainy” zastanawiali się także nad elementami długofalowej opieki dla uchodźców wojennych i przyjęto już wstępne plany tej pomocy.
 7. Członkowie Lokalnego Komitetu Pomocy „Żórawina dla Ukrainy” z całego serca dziękują wszystkim ludziom dobrej woli za gościnność dla uchodźców, za przekazane dary, które w miniony piątek wysłaliśmy do Lwowa oraz apelujemy o modlitwę za pokój na Ukrainie.
 8. Lokalny Komitet Pomocy „Żórawina dla Ukrainy” jest otwarty na wszelkie formy współpracy z samorządem, z organizacjami pozarządowymi, z instytucjami, które będą wspierać nasze działania niesienia pomocy ofiarom wojny.

POMAGAMY W JEDNOŚCI: Lokalny Komitet Pomocy „Żórawina dla Ukrainy”


Lokalny komitet Pomocy „Żórawina dla Ukrainy”

 • wicestarosta Powiatu wrocławskiego Andrzej Szawan,
 • przewodniczący Rady Gminy Żórawina Piotr Żelazo,
 • prezes Stowarzyszenia Wiejskiego Nowa Żórawina Szymon Stanek,
 • prezes Stowarzyszenia Nasza Żórawina Marcin Chomicz,
 • prezes Fundacji Dolnośląska Perła Manieryzmu dr inż. Mateusz Szymków,
 • przew. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Żórawinie Anna Momot,
 • koordynator szkolnego koła wolontariatu w Żórawinie Agnieszka Dusińska,
 • proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Jaksonowie ks. Bogdan Michalski,
 • proboszcz parafii św. Jadwigi w Węgrach ks. Adam Andrejczuk
 • proboszcz parafii św. Józefa w Żórawinie ks. Cezary Chwilczyński,
 • koordynator parafialnego Zespół CARITAS w Żórawinie Barbara Dytwińska,
 • redaktor naczelna „Głosu Żórawiny” Ewa Gorzko,
 • prezes fundacji Fundacji „My Polacy” Piotr Pałys z Karwian,
 • koordynatorzy medyczni: dr Ewa Durawa i lek. med. Anna Krzyszowska-Kamińska
 • wiceprezes Klubu Sportowego Żórawina Piotr Kuriata, radca prawny,
 • Adam Muzyka, dwukrotny mistrz Europy sztuk walki MMA

Dary dla Ukrainy

Dziś 63 wolontariuszy brało udział w przygotowaniu darów dla Ukrainy.

Pierwsze tony darów wyruszą dziś w nocy z Żórawiny, aby dotrzeć do Lwowa. Mieszkańcy naszej gminy wypełnili tymi darami samochód ciężarowy. Wysyłamy żywność, środki higieny, lekarstwa, ubrania, koce itp. Dziś było wielkie pospolite ruszenie mieszkańców naszej „małej Ojczyzny”, bowiem do pomocy zgłosiło się aż 63 wolontariuszy. Najmłodszy który przyszedł z mamą miał 4 lata a najstarsza osoba 77. Przy przygotowaniu darów pracowali mieszkańcy naszej gminy:

wicestarosta Andrzej Szawan,
przewodniczący Rady Gminy Piotr Żelazo,
prezes Stowarzyszenia Nowa Żórawina Szymon Stanek,
prezes Stowarzyszenia Nasza Żórawina Marcin Chomicz,
rodzice dzieci ze szkoły podstawowej w Żórawinie i Wilczkowie,
Adam Muzyka dwukrotny mistrz Europy sztuk walki MMA,
nauczyciele,
przedstawiciele biznesu oraz wiele osób dobrej woli

Wiele z tych działań humanitarnych koordynuje Parafialny Zespół CARITAS.
Po południu dotarły do Żórawiny dary przygotowane przez Polaków z Diecezji Regensburg w Bawarii.
W kolejnym transporcie z Żórawiny również i te dary wysłane zostaną przez nas na Ukrainę.

Wszystkim zaangażowanym w sprawę z serca DZIĘKUJEMY!

Fot. Ks. Przemysław Pastucha


ZJEDNOCZENI ABY POMAGAĆ

W poniedziałek 28 lutego odbyło się spotkanie Lokalnego Komitetu Pomocy „Żórawina dla Ukrainy” reprezentującego mieszkańców i wiele środowisk oraz organizacji naszej „małej Ojczyny”, aby skoordynować pomoc dla ogarniętej wojną Ukrainy.


Wolę współpracy z tak szerokim gronem reprezentantów naszej „Małej Ojczyzny” zadeklarowały organizacje od lat niosącymi pomoc na Kresach Wschodnich:

Fundacja Studio Wschód (realizująca program o tej nazwie w TVP przez red Grażynę Orłowska Sondej) oraz

Wrocławsko Dortmundzko Lwowską Fundacja Św. Jadwigi .

Komitet „Żórawina dla Ukrainy” zwraca się z prośbą do osób prywatnych, które mogłyby przez jakiś czas dać schronienie dla rodzin z Ukrainy. Jeżeli mogą Państwo udostępnić pokój lub mieszkanie prosimy o kontakt i podanie: adresu, liczby osób, które można przyjąć, liczby łóżek, telefon kontaktowy. Informacje można podać na adres e-mail: zorawina@archidiecezja.wroc.pl lub w punkcie przyjmowania darów w domu parafialnym w Żórawinie, u księży z parafii Jaksonów i Żórawina oraz poprzez biorące udział w akcji pomocy Stowarzyszenia i Fundacje.

Komitet „Żórawina dla Ukrainy” zwraca się z prośbą o dary, które zostaną przekazane na Ukrainę. Bardzo ważne jest, aby dary przekazywać w kartonach z informacją, co znajduje się w środku! Prosimy nie zaklejać kartonów oraz pamiętać o tym, aby paczka nie była zbyt ciężka. Poniżej podajemy listę najbardziej potrzebnych w tej chwili darów.

Komitet „Żórawina dla Ukrainy” ustalił, ze w dniu 13 marca br. w parafii Żórawina i 20 marca br. w parafii Jaksonów odbędzie się po każdej Mszy św. sprzedaż ciast przygotowanych przez rodziców dzieci z szkół podstawowych, a dochód ten zostanie przekazany zostanie na pomoc dla Ukrainy za pośrednictwem katedry łacińskiej we Lwowie.

Komitet „Żórawina dla Ukrainy” Na bieżąco jest w kontakcie roboczym z duszpasterstwem katedry łacińskiej we Lwowie i kurią Kościoła Greckokatolickiego w Kijowie odnośnie bieżących potrzeb dla Ukrainy. Jednocześnie mamy zabezpieczony transport humanitarny zebranych darów z Żórawiny do Lwowa.

Komitet „Żórawina dla Ukrainy” dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za okazaną pomoc i wielką życzliwość serca dla ofiar wojny na Ukrainie

Spis rzeczy aktualnie potrzebnych na Ukrainie:

1. Jedzenie dla matek i dzieci (błyskawiczne)

– musy owocowe i warzywne dla dzieci w plastikowych saszetkach
– batony energetyczne (batony energetyczne lub z suszonych owoców – nie zwykłe batoniki)
– suszone owoce (wszystkie rodzaje)
– płatki i mieszanki płatków z owocami (wszystkie rodzaje)
– kaszki błyskawiczne (wszystkie rodzaje)
– konserwy (w metalowych puszkach)
– mleko w proszku dla dzieci
– mleko w proszku bez białka krowiego dla dzieci

– cukier, kawa, herbata

2. Higiena osobista dla matek i dzieci

– pieluchy jednorazowe – wszystkie rodzaje
– chusteczki nawilżane dla dzieci
– chusteczki higieniczne zwykłe
– Sudafet lub inne kremy przeciw odparzeniom dla dzieci
– antyseptyki dla dzieci (np. Antisept)
– maści łagodzące ból zębów u dzieci podczas ząbkowania
– kremy do ciała dla dzieci
– papier toaletowy
– ręczniki papierowe
– żele pod prysznic
– szampony
– mydło
– szczoteczki do zębów
– pasty do zębów
– maseczki higieniczne

3. Rzeczy pierwszej potrzeby (do przetrwania)

– płaszcze przeciwdeszczowe dla dorosłych i dzieci (wszystkie rodzaje)
– koce termiczne (folie termiczne)- baterie (różne)- świece
– latarki
– zapałki
-materace
– karimaty
– kołdry termiczne
– śpiwory
– ręczniki

– termosy

4. Medyczne (dla rannych)

– bandaże (różne rodzaje i różne szerokości)
– rękawice jednorazowe sterylne (rozmiar 7,5-8)
– opaski uciskowe
– płyny odkażające
– odkażacze dla skóry
– wata- strzykawki (2, 5, 10, 20)
– wenflony (różne)
– szwy (nitki do szwów)
– pęsety sterylne
– nożyce medyczne z ostrymi końcami
– nożyce do rozcinania odzieży
– systemy dla kroplówek
– morfina 0,5

Przypominamy, że dary można przynieść jeszcze we wtorek i środę w godzinach od 16:00 do 19:00 do domu parafialnego w Żórawinie przy ul. Wrocławskiej (naprzeciwko cmentarza).


Pomagamy razem !

Na nasz teren docierają już pierwsi uchodźcy wojenni z Ukrainy. Jeśli ktoś zechciałby przyjąć tych ludzi pod swój dach na czas wojny prosimy o kontakt podany w poniższej informacji

Stowarzyszenie Wiejskie Nowa Żórawina Stowarzyszenie Nasza Żórawina, Fundacja Dolnośląska Perła Manieryzmu w Żórawinie, Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Jaksonowie, Parafia św. Józefa w Żórawinie
we współpracy z organizacjami od lat niosącymi pomoc na Kresach Wschodnich Fundacja Studio Wschód (realizująca program o tej nazwie w TVP przez red. Grażynę Orłowską-Sondej) oraz Dortmundzo-Wrocławsko-Dortmundzko-Lwowską fundacją św. Jadwigi zwracamy się z prośba do osób prywatnych, gdzie mogłyby przez jakiś czas zamieszkać rodziny z Ukrainy.

Jeżeli mogą Państwo udostępnić pokój lub mieszkanie prosimy o kontakt i podanie:

 • adresu
 • liczby osób, które można przyjąć, liczby łóżek
 • telefon kontaktowy

Informacje można podać na adres e-mail: zorawina@archidiecezja.wroc.pl lub w punkcie przyjmowania darów w domu parafialnym w Żórawinie, u księży z parafii Jaksonów i Żórawina oraz poprzez biorące udział w akcji pomocy Stowarzyszenia i Fundacje

Akcje realizujemy we współpracy z Powiatem Wrocławskim. Na bieżąco jesteśmy w kontakcie roboczym z duszpasterstwem katedry łacińskiej we Lwowie i kurią Kościoła Greckokatolickiego w Kijowie.

Prosimy o następujące dary, które poprzez Fundację i Stowarzyszenia zostaną przekazane na Ukrainę:

 • żywność, ale tylko ta długoterminowa jak makaron, ryż, konserwy, mleko w proszku itd. oraz
 • śpiwory, koce, środki higieny osobistej takie jak pasty do zębów, zestawy opatrunkowe
 • środki przeciwbólowe, fartuchy medyczne itp
 • bielizna, pieluchy, w tym pieluchy dla dorosłych, ręczniki papierowe, ale
 • także świece, baterie czy zapalniczki i apteczki.

Bardzo ważne jest, aby dary przekazywać w kartonach z informacją, co znajduje się w środku! Prosimy nie zaklejać kartonów oraz pamiętać o tym, aby pojedyncza paczka nie była zbyt ciężka.


ŻÓRAWINA CHCE POMAGAĆ UCHODŹCOM

Wczoraj Ksiądz Proboszcz wraz z przedstawicielami Rady Parafialnej skierował pismo do wójta gminy Żórawina w sprawie oddanie do dyspozycji samorządu gminnego domu parafialnego dla czasowego zakwaterowania ewentualnych uchodźców z Ukrainy.

Jednocześnie prosimy parafian, którzy dysponują możliwością przyjęcia uchodźców o zgłaszanie się do Księdza Proboszcza. Otrzymaliśmy już pierwsze deklaracje naszych rodzin gotowych przyjąć osoby z Ukrainy. Parafia prowadzi rozmowy z duszpasterstwem katedry we Lwowie oraz Wrocławsko-Dortmundzko-Lwowską fundacją św. Jadwigi celem skoordynowania pomocy oraz przyjęcia pierwszych uchodźców wojennych.

Koordynujemy już przyjazd pierwszej rodziny (matka z dwójką dzieci), której mąż pozostał bronić Ojczyzny.

Módlmy się o pokój na świecie