Rok 2020Informujemy, że odbywać się będą MSZE ŚWIĘTE KOLĘDOWE za rodziny z poszczególnych ulic i wiosek. Przed Mszą można w zakrystii podać swoją indywidualną intencję. Tradycyjną ofiarę kolędową będzie można złożyć w kopercie (ewentualnie podpisanej) na tacę podczas Mszy Świętej i zostanie ona przeznaczona na prace remontowe prowadzone w parafii (kościół św. Trójcy i kościół św. Józefa)

MSZE ŚWIĘTE KOLĘDOWE W INTENCJI MIESZKAŃCÓW

DATADZIEŃ TYGODNIAADRES
4 styczniaponiedziałekŻórawina: ul. Urzędnicza, ul. Słowackiego, ul. Osiedleńcza, ul. Janeckiej, ul. Jagiełły, ul. Kolejowa
5 styczniawtorekŻórawina: al. Niepodległości, ul. Kwiatowa, ul. Zaułek
7 styczniaczwartekŻórawina: ul. Sportowa, ul. Norwida, ul. Kopernika, ul. Gimnazjalna, ul. Słoneczna, ul. Tęczowa, ul. Gwiaździsta, ul. Księżycowa, ul. Kosmiczna
8 styczniapiątekŻórawina: ul. Chrobrego, ul. Bankowa, ul. Sienkiewicza, ul. Żeromskiego, ul. Mickiewicza, ul. Prusa
11 styczniaponiedziałekŻórawina: ul. Owocowa, ul. Wiśniowa, ul. Porzeczkowa, ul. Agrestowa, ul. Poziomkowa, ul. Jagodowa, ul. Granitowa
12 styczniawtorekŻórawina: ul. Truskawkowa, ul. Gruszkowa, ul. Jabłeczna, ul. Jeżynowa, ul. Morelowa, ul. Brzoskwiniowa, ul. Winogronowa, ul. Czereśniowa, ul. Malinowa, ul. Śliwkowa
13 styczniaśrodaŻórawina: ul. Wrocławska, ul. Małowiejska, ul. Polna, Żórawina: ul. Lipowa, ul. Świerkowa, ul. Leszczynowa, ul. Kasztanowa
14 styczniaczwartekGalowice, Żerniki Wielkie
15 styczniapiątekMilejowice, Krajków, Wilkowice, Rynakowice

Atanazy Maria Wojtal przyjął sakrament święceń kapłańskich

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP nasz parafianin z Galowic br. Atanazy Maria Wojtal w Komárom na Słowacji z rąk bp Jana Oroscha przyjął sakrament święceń kapłańskich.

Z tej okazji składamy br. Atanazemu serdeczne gratulacje, życząc zarazem by Jezus Chrystus Najwyższy i Wieczny Kapłan błogosławił Mu w posłudze, a Maryja Królowa Kapłanów zawsze otaczała płaszczem swojej macierzyńskiej opieki.

Zapewniamy o naszej modlitwie i już dziś zapraszamy wszystkich parafian na Mszę Świętą prymicyjną, która odbędzie się w niedzielę 3 stycznia o godz. 11:00

Pod linkiem transmisja uroczystości święceń kapłańskich br. Atanazego. https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=0OnLWQeLo5M


Przekaż darowiznę

Każdy z nas może wspomóc parafię poprzez złożenie dobrowolnej ofiary. Jest to wyraz troski o wspólnotę w której żyjemy i w której działalność się angażujemy.

44 1750 0012 0000 0000 4114 1085

Parafia rzym.-kat. pw. św. Józefa
w Żórawinie
55-020 Żórawina

Najlepiej z dopiskiem: DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO

MOŻLIWOŚĆ ODLICZENIA DAROWIZNY OD PODATKU DOCHODOWEGO
Darowizny na Kościół mogą dotyczyć różnych celów. Odliczenie od dochodu dotyczy jednak wyłącznie darowizn:

  • na cele kultu religijnego (potocznie – na Kościół),
  • na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła Katolickiego

Obie darowizny różnią się od siebie i podatnicy powinni zwracać uwagę nie tylko na to, z której z ulg korzystają, ale również czy poniesienie wydatku i otrzymanie darowizny zostanie prawidłowo udokumentowane.

Darowizna na cele kultu religijnego
Odliczenie od dochodu przysługuje w wysokości dokonanej darowizny, nie wyżej jednak niż w kwocie stanowiącej 6 % dochodu podatnika. Co ważne 6% darowizn nie może być przekazane na wszystkie cele dobroczynności liczone łącznie, a zatem dla obliczenia 6% dochodów sumuje się darowizny na rzecz krwiodawstwa (w kwocie ekwiwalentu za oddaną krew), kultu religijnego oraz na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeśli łącznie wartość ta przekracza 6% dochodu – odliczeniu podlega maksymalnie właśnie to 6%, nadwyżka nie może być odliczana.
Liczymy 6%
Kwota 6% dochodu dotyczy wszystkich darowizn uczynionych przez podatnika. Zatem łączna wartość darowizn przekazanych na cele:
określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e,

  • kultu religijnego,
  • krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.22), w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy.
  • nie może przekraczać kwoty stanowiącej 6 % dochodu.

UWAGA:
Do sumy tej nie wlicza się darowizn na cele charytatywno – opiekuńcze kościoła. Decydującym będzie zatem cel przekazanej darowizny.
Stąd odrębnie traktujemy przelew na Kościół – na cele kultu, a odrębnie darowizny na cele charytatywno – opiekuńcze realizowane przez Kościół. Tych drugich nie ujmuje się w limicie 6% dochodów.
Do limitu nie wlicza się również 1% podatku przekazanego na rzecz organizacji pożytku publicznego.


Urządzenie do dezynfekcji rąk

Nowoczesne urządzenie do dezynfekcji rąk oraz automatycznego pomiaru temperatury ciała od czwartku zamontowane jest przy wejściu do kościoła św. Józefa w Żórawinie. Na ekranie wyświetlane są informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa w okresie pandemii. Firmie VACO serdecznie dziękujemy za nieodpłatne przekazanie naszej parafii tego urządzenia, które dodatkowo chronić będzie zdrowie naszych parafian. Wszystkich pracowników firmy VACO wraz z zarządem polecamy w modlitwach wypraszając dla nich zdrowie i Boże błogosławieństwo


Limit wiernych


Zgodnie z nowymi obostrzeniami sanitarnymi od jutra (7. XI.) w kościele św. Józefa może przebywać 45 osób: 32 na dole i 13 na chórze, natomiast w kościele w Milejowicach może przebywać 11 osób.

Przypominamy o obowiązku zasłania ust i nosa


W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną bardzo prosimy o załatwianie w kancelarii parafialnej tylko najpilniejszych spraw np. pogrzebu. Wszystkie pozostałe sprawy prosimy o odłożenie na bezpieczniejszy czas.


Nabożeństwo wypominkowe

Wypominki to obok Eucharystii jedna z najbardziej popularnych form modlitwy błagalnej za zmarłych, której tradycja sięga X wieku.Istotną sprawą w modlitwie za zmarłych jest przede wszystkim nasze zaangażowanie, ofiara i nasz wysiłek by w tej modlitwie uczestniczyć całym swoim sercem. Pan Bóg zna imiona wszystkich zmarłych. Są wyczytywane w naszym kościele bardziej jako pomoc dla nas, modlących się tu, na ziemi. Praktyka wypominek pozwala nam utrwalić pamięć o bliskich zmarłych i zachęcić – co ważne – nie tylko nas, ale wszystkich wiernych uczestniczących w niedzielnej Mszy św. do modlitwy w ich intencji. Związane z Eucharystią wypominki są wyrazem miłości i jedności całego Kościoła: pielgrzymującego na ziemi i tego, który przekroczył już granicę śmierci. Kartki wypominkowe znajdują się przy bocznym ołtarzu Matki Bożej. Imiona zmarłych prosimy wpisywać w mianowniku. Wypełnione kartki wypominkowe złożone w kopercie można oddać w zakrystii, kancelarii parafialnej lub podczas zbierania tacy


PODZIĘKOWANIA

Składamy serdeczne podziękowania za pomoc w remoncie bocznej nawy kościoła parafialnego Panom:

Krzysztofowi Durawie, Ryszardowi Kuriacie, Patrykowi Namysłowi, Pawłowi Wójcikowi, Henrykowi Moszonce, Markowi i Krzysztofowi Grząślewicz, Henrykowi Tyczyńskiemu, Jackowi Mikołajczykowi, Jarosławowi Szwenderowi oraz Pawłowi Olewiczowi.

Za posprzątanie kościoła serdecznie dziękujemy Paniom:

Marii Wytrwał, Ewie Dusińskiej, Halinie Bonda, Władysławie Filipowicz, Jadwidze Ruła, Danucie Bandrowskiej, Marii Kowalskiej oraz Danucie Klińskiej.Adoracja Najświętszego Sakramentu

W naszej parafii w każdą sobotę od 18:30 do 21:00 oraz w każdą niedzielę od 13:00 do 18:00. Zachęcamy do prywatnej modlitwy

https://pl.aleteia.org/2018/09/07/jak-wytrwac-godzine-na-adoracji-praktyczne-wskazowki/?fbclid=IwAR0dW-otWEerQW2PHIaBNRWn40LU3SDDOShQbFijuSfAPHYxlRvmEgYjIkA


Wizyta Premiera RP w Żórawinie

Premier Mateusz Morawiecki w miniony piątek wieczorem (28.08.br) odwiedził Żórawinę. Premierowi towarzyszyła mama p. Jadwiga.

Premiera przed kościołem św. Trójcy przywitał wójt gminy Jan Żukowski i ks. proboszcz Cezary Chwilczyński.

Z wielkim zainteresowaniem M. Morawiecki zwiedzał kościół pw. św. Trójcy – „Dolnośląską Perłę Manieryzmu”, który poddawany jest renowacji m.in. dzięki środkom finansowym z programów rządowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Fundusz Kościelny) oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program Ochrona Zabytków). Przewodnikiem Premiera po świątyni był prof. Piotr Oszczanowski – dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Kościół św. Trójcy w ocenie ekspertów to jeden z najcenniejszych zabytków Dolnego Śląska oraz wyjątkowy i unikatowy przykład architektury manierystycznej w Europie Środkowo – Wschodniej.

Premier M. Morawiecki udzielił też krótkiego wywiadu do powstającego w kilku wersjach językowych filmu promocyjnego zabytek realizowanego przez producentów filmowych MediaBrigade.

Druga część wizyty Premiera w Żórawinie miała ściśle prywatny charakter.

Fot. Dominika Pogodzińska


Festiwal Średniowiecza

22 sierpnia odbył się Festiwal Średniowiecza przy kościele św. Trójcy. Na uczestników, także tych najmłodszych czekało wiele atrakcji. Podczas festiwalu oficjalnie włączono Żórawinę w szlak św. Wojciecha – patrona Polski. Na zakończenie na melomanów czekał koncert pt. „W najlepszym polskim guście” przygotowany przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w organizację tego wydarzenia religijno-kulturalnego.

Fot. Dominika Pogodzińska


Pomoc dla Państwa Pukal

Dziś przedstawiciele Rady Parafialnej, Parafialnego Zespołu CARITAS oraz Rady Sołeckiej w osobach p. Ewy Durawy, p. Barbary Dytwińskiej i p. Jolanty Piaseckiej przekazali zebrane fundusze w kwocie 3946 zł na pomoc rodzinie Państwa Romana i Justyny Pukal, ktorzy w wyniku pożaru stracili dobytek swojego życia. Serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom dobrego serca, którzy wsparli tę szlachetną inicjatywę


Koncert pieśni patriotyczno-religijnych

15 sierpnia odbył się w naszej parafii koncert pieśni patriotyczno-religijnych w wykonaniu wrocławskiej sopranistki Elżbiety Małgorzaty Mach z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, nazywanej Cudem nad Wisłą. Podczas Mszy Świętej, której przewodniczył o. Marek Augustyn – franciszkanin odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową z tej okazji.

Fot. Dominika Pogodzińska


XXX lecie Samorządu Terytorialnego w Polsce

Podczas uroczystej Mszy Świętej 24 czerwca dziękowaliśmy Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za XXX lat Samorządu Terytorialnego w Polsce prosząc o błogosławieństwo na dalsze lata. Liturgia zgromadziła radnych, sołtysów, pracowników samorządowych na czele z wójtem Janem Żukowskim. Gościem honorowym był wicewojewoda dolnośląski Bogusław Szpytma. Uroczystość uświetnił występ orkiestry dętej. Modlitwą ogarnialiśmy w sposób szczególny także Gospodarza naszej „małej Ojczyzny” – Pana Wójta w dniu Jego imienin. Po zakończonej Mszy Świętej na uczestników spotkania czekał słodki poczęstunek oraz kawa i herbata.


PARAFIA POMAGA NAJUBOŻSZYM

Parafialny Zespół CARITAS rozpocznie we wtorek 23 czerwca od godz. 15:00 do godz. 17:00 oraz w czwartek 25 czerwca od godz. 15:00 do godz. 17:00 dystrybucję, aż 5 ton artykułów spożywczych, które dotarły już do parafii. Najubożsi mieszkańcy gminy na podstawie zaświadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej są uprawnieni do odbioru darów. Prosimy sołtysów o przekazanie informacji w swoich wioskach. Program operacyjny pomoc żywnościowa realizowany jest przez parafię we współpracy z Bankiem Żywności, Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Europejskim Funduszem Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


Msza Święta prymicyjna o. Krzysztofa Łazińskiego OFM Cap

W niedzielę 14 czerwca przeżywaliśmy radosną uroczystość prymicji o. Krzysztofa Łazińskiego OFM Cap pochodzącego z naszej parafii. Zgodnie z tradycją nowo wyświęcony kapłan odprawia swoją pierwszą Mszę Świętą w rodzinnej parafii. Homilię podczas Mszy Świętej wygłosił o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFM Cap z KUL. Była to doskonała okazja do dziękczynienia Panu Bogu za dar powołania o. Krzysztofa i zarazem prośba o kolejne nowe i święte powołania do kapłaństwa i życia zakonnego z naszej wspólnoty. Na zakończenie Mszy Świętej neoprezbiter udzielił zgromadzonym błogosławieństwa prymicyjnego


Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki…” Święta Wielkanocne są wyjątkowym czasem dla nas wierzących w Chrystusa, który stał się barankiem ofiarnym. Jego ofiara wyjednała nam usprawiedliwienie i otworzyła bramy Nieba. Drodzy Parafianie, Sympatycy i Goście naszej Parafii niech Chrystus zmartwychwstały obdarza Was wszystkich swoimi darami. Ten, który przezwyciężył śmierć i wszelkie zło umacnia w przezwyciężaniu trudności życia, daje nadzieję i pokój. Umacnia wszystkich w miłości i jedności. Alleluja! Chwalcie Pana! DUSZPASTERZE


Pragniemy wyrazić serdeczną wdzięczność Wszystkim ludziom dobrej woli, którzy pomimo własnych problemów i zmartwień związanych z niezwykle trudną sytuacją jaka dotknęła nas wszystkich pamiętają o nas w swoich modlitwach i ofiarach wpłacanych na konto parafii. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za te gesty chrześcijańskiej miłości, solidarności i odpowiedzialności za naszą wspólnotę parafialną. W związku z wieloma zapytaniami o to jak pomóc parafii pragniemy poinformować, że zostało utworzone specjalne subkonto na które można wpłacać swoje ofiary. Raz jeszcze serdecznie dziękujęmy i zapewniamy o naszej codziennej modlitwie za Was i Wasze Rodziny. Duszpasterze.

„POMAGAM PARAFII” 44 1750 0012 0000 0000 4114 1085
Parafia św. Józefa Oblubieńca NMP ul. Wrocławska 18 55-020 Żórawina


ODKRYJ W SOBIE TALENT MIŁOSIERDZIA!

Drodzy wielkimi krokami zbliżamy się do Świąt Wielkanocnych. W tym szczególnym dla nas wszystkich czasie odkryjmy w sobie Talent Miłosierdzia

Podobnie jak w ubiegłym roku w przedsionku naszego kościoła na stoliku leżą papierowe torby, które możemy wypełnić produktami spożywczymi. Niech to będzie nasza realna pomoc na święta dla najuboższych, szczególnie seniorów. Torby można oddawać w ciągu dnia na plebanię, a my je dostarczymy najbardziej potrzebującym. Z góry serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za ich otwarte serce na pomoc bliźnim


! APEL O POMOC ! KOMPUTERY DLA UCZNIÓW

Parafia zebrała zgłoszenia od dyrektorów szkół z terenu naszej gminy o 14 dzieciach, które nie mogą brać udział w zajęciach szkolnych on line z powodu braku komputerów. W tej chwili dysponujemy 10 komputerami (PC), które za pośrednictwem Urzędu Gminy przekazujemy dziś dyrektorom szkół. Brakuje jeszcze komputerów dla 4 dzieci. Prosimy osoby które dysponują komputerami (może jakieś firmy posiadają poleasingowe czy w magazynie pozostały z wymiany sprzętu biurowego) o kontakt z parafią. Zgłoszenia: zorawina@archidiecezja.wroc.pl DZIĘKUJEMY ZA POMOC I ŻYCZLIWOŚĆ


KOMPUTERY DLA UCZNIÓW Z ŻÓRAWIŃSKIEJ PARAFII

W szkołach –  w związku z pandemią koronowirusa –  rozpoczęła się dla uczniów nauka” on line”. Chcemy pomóc ubogim dzieciom, które nie mają komputerów , aby im dostarczyć ten sprzęt.

Ten komunikat nie dotrze do osób pozbawionych dostępu  do Internetu, dlatego szczególna prośba przede wszystkim do dyrektorów szkół, nauczycieli i mieszkańców o zgłaszanie takich sytuacji.  Niech nie będzie żadnego dziecka bez dostępu do komputera i Internetu i aby każde z nich mogło nadal kontynuować naukę.

Prosimy zamieszkałych w naszej okolicy informatyków o zgłaszanie do parafii św. Józefa w Żórawinie (zorawina@archidiecezja.wroc.pl) chęci pomocy zainstalowania na PC dostępu do internetu dla poszczególnych dzieci.

Komputery, które w tej chwili od darczyńcy posiada parafia mają zainstalowane  oprogramowanie LINUX, które może współpracować z programem  szkolnym LIBRUS do nauki „on line”.

W zestawie: komputer PC, klawiatura, myszka, płaski monitor 15″.

Zgłaszanie zapotrzebowania na komputery prosimy  kierować  do dyrektorów szkół z terenu naszej gminy. Dyrektorów prosimy o weryfikację tych próśb.


DUCHOWA ADOPCJA LEKARZY I PERSONELU MEDYCZNEGO

Ruszyła akcja DUCHOWEJ ADOPCJI LEKARZY I PERSONELU MEDYCZNEGO mieszkających na terenie naszej parafii. Od dzisiaj za każdą z osób modli się konkretny członek Wspólnoty Żywego Różańca. Zachęcamy wszystkich do włączenia się w to dzieło


KSIĄŻKA RELIGIJNA NA CZAS KWARANTANNY

KSIĄŻKA RELIGIJNA NA CZAS KWARANTANNY (tej dobrowolnej i obowiązkowej) W tych dniach wielu z nas pozostaje w domach. To może być dobry czas aby nadrobić zaległości z czytaniu książek, na które w pośpiechu czy tempie życia często brakuje nam czasu. Oddajemy do dyspozycji parafian na ten czas BIBLIOTEKĘ parafialną. Jeśli chcesz skorzystać z lektury religijnej, historycznej itp. zgłoś to poprzez pocztę elektroniczną podając tel. kontaktowy. Można zamówić max. 3 książki. Następnego dnia książki imiennie oznaczone będą do odebrania w przedsionku kościoła, który cały dzień pozostaje otwarty. Seniorom i tym, którzy wyrażą taką wolę na terenie parafii w Żórawinie wolontariusze dostarczą książki pod drzwi mieszkania/posesji.


WYDAJEMY ŻYWNOŚĆ DLA POTRZEBUJĄCYCH

 JESTEŚ UBOGI, SAMOTNY, CHORY – POMOŻEMY ! Parafialny CARITAS wydaje żywność dla osób potrzebujących (makaron, olej, ryż, cukier, mleko, kasza, warzywa w puszkach, szynka konserwowa, pasztet, fasolka w puszce itp.) Dodatkowe dyżury wydania żywności w godz. od 10:00 do 11:00 w miesiącu marcu: 20.III. (piątek), 23.III. (poniedziałek), 25. III.(środa), 27.III. (piątek), 30.III.(poniedziałek) Warunkiem otrzymania pomocy jest zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Formalnościami mogą w imieniu osób ubogich, chorych i starszych zając się parafialni wolontariusze. Apelujemy do osób starszych o zgłaszanie potrzeby takiej pomocy do parafii św. Józefa w Żórawinie. Zgłoszenia email: zorawina@archidiecezja.wroc.pl lub tel. 71 316 51 19, 794-459-039. Prosimy – zwłaszcza sołtysów i rady sołeckie o poinformowanie w swoich wiejskich społecznościach o możliwości otrzymania pomocy żywnościowej. Prosimy ludzi dobrej woli o włącznie się w wolontariat. Projekt realizowany jest we współpracy z BANKIEM ŻYWNOŚCI.


KOMUNIKAT KSIĘDZA PROBOSZCZA W ŻÓRAWINIE DO MIESZKAŃCÓW W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM

Zachęcam wszystkich do codziennej modlitwy różańcowej w swoich wspólnotach rodzinnych o godzinie 20.30, zakończonej Apelem Jasnogórskim oddalenie epidemii koronawirusa. Błagajmy Boga – przez wstawiennictwo Maryi Królowej Polski i Świętych Patronów – o oddalenie od nas niebezpieczeństwa.

1. Od dnia 14 marca do odwołania zawieszone zostaje w naszej parafii wspólne celebrowanie nabożeństwa:

Gorzkich Żali w niedzielę o 17:15 (Żórawina), po Mszy św. o 9:00 w Milejowicach

Drogi Krzyżowej w piątki o 17:30

2. Ograniczamy  – zgodnie z zaleceniami rządu RP – udział wiernych we Mszach Świętych niedzielnych do 50 osób. Na chwilę obecną nie będą odwołane niedzielne  Msze św., ale będą krótkie (do 20minut) recytowane, aby zminimalizować czas przebywania w grupie wiernych.

W razie potrzeby duszpasterskiej będą odprawiane dodatkowe  Msze św. w niedzielę, (jeśli liczna wiernych przekroczy 50 osób), aby podporządkować się zaleceniom  służb sanitarnych, aby kolejne osoby mogły  uczestniczyć w Eucharystii.

3. Prosimy, aby w dni powszednie ograniczyć liczbę wiernych do rodziny zamawiającej intencję w której odprawiana będzie Eucharystia.

4. Uroczystości pogrzebowe ograniczone zostaną jedynie do liturgii na cmentarzu, w obecności najbliższej rodziny (nie więcej niż 50 osób). Msza św. pogrzebowa może być odprawiona w dniu pogrzebu, ale sine populo (bez udziału wiernych) lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleńz rodziną zmarłego.

5. Przypominamy, że obowiązuje dyspensa Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Św. Liturgie transmitowane przez środki masowego przekazu oraz inne modlitwy dają możliwość duchowego przeżywania tajemnic wiary, które w tych nadzwyczajnych okolicznościach mogą być nieocenione dla dobra duszy i społeczeństwa. Nieuczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych okolicznościach to  nie przejaw braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku.

6.Można korzystać również z indywidualnej modlitwy w świątyniach, która pozostanie codziennie od rana do wieczora otwarta dla wiernych, a w soboty wielkopostne od 20:15 do 21:00 będzie też jak zwykle okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu.

7. Ten wyjątkowy czas jest  okazją, by każdy wierny w czasie tegorocznego Wielkiego Postu indywidualnie zadbał o swoje życie duchowe poprzez osobistą modlitwę, lekturę Biblii, różne formy rozważań i rekolekcji, które są dostępne w internecie.

8. Przypominam o wskazaniach Episkopatu Polski, który zaleca przyjmowanie Komunii św., na rękę, a znak pokoju przekazywać poprzez skinienie głową.

9. W kościele została zgodnie z wskazaniami Episkopatu usunięta woda św., a konfesjonał  zabezpieczony folią i będzie codziennie dezynfekowany.

10. W kancelarii parafialnej załatwiane będą tylko nagłe i pilne sprawy. Prosimy kontaktować się z kancelaria poprzez pocztę elektroniczną: zorawina@archidiecezja.wroc.pl

11. Przypominamy , że w ramach programu z Bankiem Żywności i Europejskim Funduszem Pomocy Najbardziej Potrzebującym osoby w ciężkiej sytuacji materialnej mogą otrzymać bezpłatną pomoc żywnościową w parafii (makaron, olej, ryż, cukier, mleko, kasza, warzywa w puszkach, szynka konserwowa, pasztet, fasolka w puszce itp.) Warunkiem jest zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Formalnościami mogą w imieniu osób chorych i starszych zając się wolontariusze. Apelujemy do osób starszych o zgłaszanie potrzeby takiej pomocy do parafii św. Józefa w Żórawinie. Zgłoszenia email: zorawina@archidiecezja.wroc.pl lub tel. 794-459-039.  Prosimy ludzi dobrej woli o włącznie się w wolontariat.

12. Przypominamy o lodówce społecznej, gdzie można w dowolnej porze dnia  podzielić się żywnością z najbardziej potrzebującymi i starszymi osobami, które często z powodu choroby i wieku nie wychodzą z domu i nie mają możliwości zrobienia zakupów, a parafialna grupa CARITAS i wolontariusze  dostarczą im te produkty żywnościowe. Wypełniamy w ten sposób sam nakaz Chrystusa (Mt 25,35) „Byłem głodny, i daliście mi jeść; byłem spragniony, i daliście mi pić”

13. Uroczystość odpustowa patrona naszej parafii św. Józefa zostaje odwołana.

14. Zaplanowana na dni 27 i 28 III (piątek, sobota) spowiedź wielkopostna z udziałem spowiedników z dekanatu zostaje odwołana. W miarę możliwości duszpasterze Ks. Proboszcz i Ks. Wikary służyć będą posługa sakramentalną w kościele św. Józefa. 

15. Kapłani z posługa sakramentalną udawać się będą do domów chorych osób jedynie w sytuacji zagrożenia życia z zachowaniem środków ostrożności sanitarnej.


KOMUNIKAT KSIĘDZA PROBOSZCZA W ŻÓRAWINIE DO MIESZKAŃCÓW W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM

W związku z zagrożeniem koronawirusem  wiele osób w naszej parafii może być zdezorientowanych i zaniepokojonych. Część naszych mieszkańców to osoby starsze, czyli te które najbardziej narażone są na zarażenie. One szczególnie potrzebują pomocy. Zwracam się z następującym apelem:

1. Prosimy parafian – zwłaszcza starszą młodzież z naszej szkoły w Żórawinie, ale i wszystkich innych ludzi dobrej woli o włącznie się w wolontariat, aby ofiarować  seniorom swój czas i pomoc w załatwieniu pilnych spraw urzędowych, wykupieniu lekarstw, zrobieniu zakupów w sklepach spożywczych, aby w sytuacji zagrożenie nie musieli wychodzić z domów.  Zgłoszenia dla wolontariuszy pod adresem email:  zorawina@archidiecezja.wroc.pl lub tel. 794-459-039

2. Prosimy osoby starsze i schorowane o zgłaszanie potrzeby takiej pomocy do parafii św. Józefa w Żórawinie.   Zgłoszenia email:  zorawina@archidiecezja.wroc.pl lub tel. 794-459-039

3. Prosimy naszych parafian: lekarzy i pielęgniarki o zgłaszanie gotowości współpracy z naszym duszpasterstwem, aby wspierać wolontariuszy.

4. Prosimy też, aby osoby starsze – zwłaszcza w niedzielę, kiedy jest wielu  wiernych uczestniczących w liturgii – pozostały w domach i nie przychodziły do kościoła. Inne osoby, które czują się osłabione, mają kaszel, podwyższoną temperaturę prosimy, aby nie uczestniczyły bezpośrednio w naszym kościele parafialnym w Mszach św. a brały w niej udział poprzez radio i telewizję: np.: o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.00 w Polskim Radiu – Program Pierwszy, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam, o 13.00 w TV Polonia. Przypominamy, że duszpasterze każdego miesiąca 50. parafianom starszym i chorym -którzy wyrazili  taką potrzebę – przynoszą w Komunię Św.

5. Msze św. w każdą sobotę wieczorem będą od dnia 14. marca odprawiane z liturgii niedzielnej. Osoby uczestniczące w sobotniej liturgii prosimy o nie przychodzenie ponownie do kościoła w niedzielę, aby nie zwiększać liczby wiernych podczas niedzielnych liturgii.

6. Przypominam, że nie ma wymogu, by podczas Mszy św. przekazywać znak pokoju przez podanie dłoni. Możemy to uczynić skinieniem głowy.

7. Zgodnie z przyzwoleniem Episkopatu  można przyjmować Komunie Św. na rękę. Po otrzymaniu przez kapłana Komunii Św. należy zaraz Ją spożyć.

8. Msze św. w niedzielę będą recytowane (nie śpiewane) z krótkim rozważaniem bądź chwilą cichej modlitwy po Ewangelii, aby zminimalizować czas przebywania w dużej  grupie wiernych. W miarę możliwości prosimy, aby zajmować miejsca w kościele w odległości 1m od siebie. Kościół jest otwarty dla wiernych przez cały tydzień i w dowolnym momencie można przyjść na indywidualną modlitwę.

9. Przypominamy , że w ramach programu z Bankiem Żywności i Europejskim Funduszem Pomocy Najbardziej Potrzebującym osoby w ciężkiej sytuacji materialnej mogą otrzymać bezpłatną pomoc żywnościową w parafii (makaron, olej, ryż, cukier, mleko, kasza, warzywa w puszkach, szynka konserwowa, pasztet, fasolka w puszce itp.) Warunkiem jest zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Formalnościami mogą w imieniu osób chorych i starszych zając się wolontariusze.

10. Powołujemy spośród naszych parafian specjalną kryzysową grupę pomocową wsparcia dla osób starszych i koordynacji wolontariatu w składzie: 

  • Ewa Durawa (4. Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu),
  • Mirosława Wójcik (Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu),
  • Anna Kamińska (lekarz rodzinny),
  • Andrzej Soczomski (Przewodniczący Rady Parafialnej),
  • Marek Papierkowski (komendant Ochotniczej Straż Pożarnej w Żórawinie).

11. Prosimy o zachowywanie WSZELKICH ZASAD HIGIENY OSOBISTEJ I CZĘSTE MYCIE RĄK. Zalecane jest wychodzenie na świeże powietrze najlepiej wokół domu, bez kontaktu z innymi osobami.

12. Po Mszach św. modlić się będziemy suplikacjami :

Święty Boże, Święty mocny, Święty a Nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami.
Od powietrza, głodu, ognia i wojny. Wybaw nas Panie!
Od nagłej i niespodzianej śmierci. Zachowaj nas Panie!
My grzeszni Ciebie Boga prosimy. Wysłuchaj nas Panie!

13. UROCZYSTOŚĆ BIERZMOWANIA i WIZYTACJI KSIĘDZA ARCYBISKUPA JÓZEFA KUPNEGO W NASZEJ PARAFII ZOSTAJE W DNIU 16 MARCA ODWOŁANA I ODBĘDZIE SIĘ W PÓŻNIEJSZYM TERMINIE.


Wielki Post

Za tydzień rozpoczniemy rekolekcje wielkopostne w naszej wspólnocie parafialnej. Zachęcamy wszystkich do udziału, aby jeszcze lepiej przygotować się na radość poranka zmartwychwstania!

Od jutra po każdej Mszy Świętej można nabyć nowy numer GŁOSU ŻÓRAWINY. Zachęcamy do lektury

Od jutra po każdej Mszy Świętej można nabyć paschaliki na wielkanocny stół: duże w cenie 14 zł i małe w cenie 6 zł oraz baraki z białej czekolady w cenie 5 zł, tym samym włączając się w akcję CARITAS, która w ten sposób wspiera letni wypoczynek dla ubogich dzieci z Dolnego Śląska. Paschaliki – symbol Chrystusa Zmartwychwstałego możemy po śniadaniu wielkanocnym zanieść na groby naszych bliskich. Wzorem ubiegłego roku można także zabrać ze sobą Torbę Miłosierdzia i zrobić paczkę dla ubogich mieszkańców naszej parafii.

W soboty Wielkiego Postu zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy.


NIE MARNUJ ŻYWNOŚCI!

Masz za dużo jedzenia – wkładasz je do lodówki, a każda osoba może takim jedzeniem się podzielić.Dzięki temu zamiast wyrzucać nadmiar jedzenia, dzielisz się nim z osobami, które tego naprawdę potrzebują. Żywność możesz zawsze zostawić w lodówce społecznej w kościele św. Józefa w Żórawinie.
BRAWO TY !


71 rodzin skorzystało pomocy żywnościowej wydawanej przez parafialny CARITAS w Żórawinie

Parafialny zespół CARITAS rozpoczął dystrybucję pomocy żywnościowej dla najuboższych i wykluczonych społecznie mieszkańców gminy Żórawina. W minionym tygodniu z pomocy skorzystało 71 rodzin. Warunkiem otrzymania pomocy z tego programu w parafii jest zaświadczenie wydawane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żórawinie.
Partnerami Parafialnego Zespołu CARITAS w tym programie są: Bank Żywności, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Kolejny termin wydawania pomocy żywnościowej to wtorek 25 lutego w godz. od 14:00 do 15:00 Żórawina, ul. Wrocławska 18, parafia św. Józefa


Inauguracja Tygodnia Modlitw O Jedność Chrześcijan

Biskup Ryszard Bogusz z diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego zainaugurował Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w niedzielę 18 stycznia br. Tegoroczne dni modlitw o jedność wszystkich wyznawców Chrystusa odbywają się pod hasłem „Życzliwymi bądźmy”. Szczególnego wymiaru ekumenicznego nabiera fakt, że żórawiński kościół parafialny, gdzie dziś modlą się katolicy, na początku XX wieku wybudowany został przez protestantów i był miejscem modlitwy ewangelików do 1945 roku. Budowniczym świątyni był jeden z największych ówczesnych znawców ewangelickiej architektury sakralnej pastor Alfred Wiesenhütter, autor leksykonu „Der Evangelische Kirchbau Schlesiens” (Budowa kościołów ewangelickich na Śląsku) wydanego we Wrocławiu w 1926 roku. Na miejscowym cmentarzu parafialnym, gdzie pochowany jest pastor A.Wiesenhütter, bp Ryszard Bogusz, proboszcz ks. Cezary Chwilczyński i wójt gminy Jan Żukowski wraz z mieszkańcami Żórawiny po Mszy Świętej o godz. 10:30 złożyli na Jego odnowionym grobie kwiaty, zapalili znicze i odmówili modlitwę za zmarłych.


Koncert Eleni

W sobotę 18 stycznia odbył się w naszej parafii koncert noworoczny ELENI. W repertuarze artystki dominowały tradycyjne polskie kolędy oraz mniej znane pastorałki. Występ gwiazdy ściągnął do kościoła parafialnego pw. św. Józefa tłumy mieszkańców gminy oraz gości z Wrocławia, Oławy, Strzelina czy Wiązowa. Po koncercie wielu fanów ELENI robiło sobie zdjęcia z artystką oraz prosiło o autografy. Podobnie jak w roku ubiegłym podczas koncertu wolontariusze z Liturgicznej Służby Ołtarza kwestowali na pomoc chrześcijanom prześladowanym w syryjskiej Maluli. W zeszłym roku udało się naszym braciom i siostrom w wierze zakupić ciągnik, a w tym roku zbieraliśmy pieniądze na zakup hektara pola. Wszystkim ludziom dobrej woli składamy serdeczne podziękowania życząc obfitości łask od Bożej Dzieciny. Koncert odbył się dzięki wsparciu m. in. Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu.