Rok 2022

Naprawa dachu na kościele parafialnym

Po ostatnich wichurach kolejny raz musieliśmy naprawiać dach na kościele parafialnym pw. św. Józefa. Silne podmuchy wiatru uszkodziły stronę północną dachu. W minionym tygodniu dokonano niezbędnych napraw. Wymagało to przełożenia części dachówek. Koszt prac to kwota 10 tysięcy złotych.


Biskup Michała Janocha w Żórawinie?

Ksiądz Proboszcz przekazał zaproszenie do złożenia wizyty w Żórawinie Biskupowi Michałowi Janocha z Warszawy. Ksiądz Biskup, który bardzo zainteresował się naszym kościołem św.Trójcy „Dolnośląską Perłą Manieryzmu”, w Konferencji Episkopatu Polski pełni funkcję przewodniczącego Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego.

W latach 1992–2011 był zatrudniony w Akademii Teologii Katolickiej (następnie Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego) na stanowiskach: asystenta (od 1992), adiunkta przy Katedrze Historii Sztuki Nowożytnej (od 1995) i profesora nadzwyczajnego przy Katedrze Historii Sztuki Bizantyńskiej i Postbizantyńskiej (od 2004). W latach 2002–2011 pełnił funkcję kierownika Katedry Historii Kultury Chrześcijańskiego Wschodu w Instytucie Historii Sztuki. Od 2008 do 2010 był wykładowcą na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W 2010 został profesorem w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Warszawskiego


Zbiórka sprzętu elektrycznego

W środę 16 lutego w godzinach od 9:00 do 19:00 w garażu na plebanii można zostawiać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a w ten sposób wesprzeć naszych rodaków żyjących za wschodnią granicą