Kościół p.w. Świętego Józefa Oblubieńca NMP

Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP został wybudowany w 1913 r. jako świątynia ewangelicka. Wraz z zabudowaniami, które pełniły rolę plebanii i sal parafialnych, stanowi typowe założenie dla świątyń protestanckich.

Po wojnie przebudowany i przystosowany do pełnienia roli kościoła katolickiego.

Uzyskał też część wyposażenia z kościoła Świętej Trójcy w Żórawinie, m.in. manierystyczną chrzcielnicę umieszczoną w absydzie.

Przed kościołem znajduje się pręgierz z 1517 r., stanowiący obecnie cokół dla współczesnej figury. Zbudowany jest on z piaskowca, wysokości 220 cm, w formie ośmiobocznego słupa stojącego na ośmiobocznej podstawie, z zachowaną kuną i trzema metalowymi pierścieniami. Pierwotnie stał na placu targowym.

Budowniczym kościoła oraz proboszczem wspólnoty protestanckiej w Żórawinie był pastor dr Alfred Wiesenhütter autor słynnego leksykonu nt. śląskich świątyń ewangelickich pt. „Der Evangelische Kirchbau Schlesiens” wydanego we Wrocławiu w 1926 r. , którego grób znajduje się na miejscowym cmentarzu.