Odnowa w Duchu Świętym

Wspólnota Dom św. Józefa jest miejscem spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem. Celem naszego działania jest osobiste doświadczenie i pogłębienie relacji z Jezusem Chrystusem – jedynym Panem i Zbawicielem.

Jest to dwunastoosobowa grupa sióstr i braci w rożnym wieku i pochodzących z różnego rodzaju środowisk dążąca do osobistej świętości życia.

Formujemy się poprzez udział w cotygodniowych spotkaniach, w których najważniejsza jest Eucharystia.

Spotkania odbywają się w każdy piątek i rozpoczynają się Mszą Świętą o godz 18:00. Po Mszy Świętej gromadzimy się w sali na plebanii.

Ponadto wzrastamy poprzez codzienną modlitwę osobistą i rozważania Słowa Bożego oraz udział w kursach ewangelizacyjnych. Posługujemy w naszej parafii angażując się we wspólne dobro. Nasza wspólnota pogłębia także swoją duchowość poprzez udział w Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Opiekę duszpasterską sprawuje nad nami Ks.Przemysław Pastucha, a liderem świeckim jest Danuta Bandrowska.

Do wspólnoty należą także: Patrycja Turowska, Kazimiera Krzemińska, Jacek i Anna Kamińscy, Beata i Henryk Moszonka, Agnieszka Dusińska, Marzena Kacperska, Monika Marszałek, Urszula Żelazo i Elżbieta Hoberg.

Wszystkich pragnących pogłębić swoją wiarę zapraszamy na nasze spotkania formacyjne.